AREA PRIVADA    

Sols  per  usuaris amb registre  al aplicatiu.

* Asistència Tècnica

* Consultoría

* Plans Directors

* Estudis d'aigua

* Campanyes estalvi
  d'aigua

NOTICIES


NOVAX col.labora en la redacciò del Pla Director del Sistema de Sanejament del Maresme Nord, pel Consell comarcal del Maresme  

mes noticies ...
La nostra societat sensibilitzada, i cada vegada més conscienciada, en l'ús sostenible del recursos naturals en general, i els hidrològics en particular; demana una gestió eficient dels mateixos; per aixó Novax Ingenieros Asesores neix amb el ferm compromís de posar la millor tecnologia al servei del medi ambient i promoure la sostenibilitat.

Novax posa a disposició de l'usuari, ja siguin empreses, Ajuntaments, Administracions Públiques o particulars; solucions globals que ajudin a fer un ús eficient i responsable de l'aigua, amb el consegüent estalvi.

Del que es tracta és d'estalviar aigua i energia sense renunciar al confort de la nostra vida quotidiana.

    NOVAX Ingenieros Asesores        Tel: 902 105 288        Fax: 971 72 12 12      mail: info@novaxnet.com   
Ejemplos Javascript: ejemplo práctico