Referencies
........................................................................................................................

Dins de la seva activitat, NOVAX ha dessenvolupat projectes i assesorament de divers abast, entre els que es destaquen per la seva importancia i representativitat els seguents:
Links
............
    NOVAX Ingenieros Asesores        Tel: 902 105 288        Fax: 971 72 12 12      mail: info@novaxnet.com